GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY
DASOFT Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
NIP: 586-20-06-405
Tel. +48 22 434 25 01
Fax. +48 22 434 25 45
KIEROWNICTWO FIRMY
Dyrektor Zarządzający Małgorzata Goszczyńska-Sobocińska
KSIĘGOWOŚĆ
Główna księgowa Grażyna Ostrowska
DZIAŁ SERWISU
Kierownik działu serwisowego Damian Zalewski
BIURO OBSŁUGI KLIENTA