System, który analizuje zajętość miejsc na parkingu zewnętrznym jest:

Skalowalny System jest skalowalny, można go rozbudować i dostosować ilości urządzeń wizyjnych od najmniejszych do największych parkingów.
Szybki Prędkość wykrywania jest mniejsza niż 2 sekundy, a skuteczność weryfikacji bliska 98%.
Czuły Wykrywa źle zaparkowane pojazdy niezależne od warunków pogodowych czy oświetleniowych.
Elastyczny Pojedyncza kamera monitoruje ponad 100 miejsc parkingowych, a system dostosowuje się automatycznie do liczby kamer.