Opis funkcjonalności systemu

System rezerwacji sal

Funkcje:
Informacje o rezerwacjach automatycznie pobierane są z kalendarza G-Suite, MS Exchange, IBM Notes, Oracle, Zimbra czy Office365 i użytkownicy mogą korzystać z dotychczasowych systemów.
Rezerwacje można także wprowadzić bezpośrednio z panelu dotykowego urządzenia.
Na panelu dotykowym użytkownik może dokonać rezerwacji i potwierdzić przyjście na spotkanie, a brak potwierdzenia automatycznie odwołuje rezerwację.
Urządzenia mogą być elementem rozbudowanego systemu rezerwacji sal, w którym użytkownik może zamawiać catering, czy też dodatkowe wyposażenie.
Status zajętości sal jest oznaczony kolorem tła oraz bocznym podświetleniem.
System pozwala na autoryzację z wykorzystaniem Active Directory.
System umożliwia wyświetlanie multimediów (JPG, AVI, MP4, HTML5).
Użytkownik może zmienić szatę graficzną interfejsu i zaimportować własne logo.
System pozwala na prezentowanie rezerwacji sal zbiorczo na wielkoformatowych LCD oraz integrację z wewnętrznymi systemami klienta np. BMS, Fidelio.

Aplikacja systemu rezerwacji sal
umożliwia:

Wyszukiwanie sal w oparciu o atrybuty
(czas, miejsce, wyposażenie sali)
Dokonywanie rezerwacji cyklicznych,
łączenia sal
Generowanie zaproszenia na spotkanie
(wysłane emailem)
Łączenie wielu systemów jednocześnie
i pracę na tych systemach
Osadzenie aplikacji
w Intranecie
Tłumaczenie na wiele różnych
języków
Zapytanie o ofertę
Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym doradcą handlowym:
Rafał Wierzbicki, Sales Manager
+48 601 707 982
Aleksander Suski, Regionalny Manager Sprzedaży
+48 502 426 839